Technology demand

Find mulige miljøteknologiske løsninger til dit behov 

Inno-MT’s nye pulje til ”Technology Demand” støtter efterspørgselsdrevne innovationsprojekter, der involverer innovative SMVervidensinstitutioner og “udfordringsejere” i fælles projektudviklingsforløb. 

Hvis én eller begge nedenstående punkter passer på dig, så kan puljen til Technology Demands måske hjælpe dig på vej: 

  • Kan din virksomheds teknologi og viden danne udgangspunkt for nye miljøteknologiske løsninger, som vil drive en fremtidig efterspørgsel? 
  • Er du ejer af en kompleks miljøudfordring, som du har interesse i at få opstillet mulige løsningsforslag til? 

Ansøg om Technology Demand midler til at opdyrke efterspørgsel eller finde mulige løsninger til de miljøudfordringer, du står med. 

Hvad er et Technology Demand?

Et Technology Demand har to mulige udgangspunkter: 

  1. Virksomhedsdrevet (push): En gruppe af virksomheder har udviklet (eller er i gang med at udvikle) en ny type løsning, der bør kunne drive en efterspørgsel. Technology Demand projektet bruges til at skabe kontakt til efterspørgerne og afklare, hvilke muligheder og barrierer, der er for at videreudvikle løsningen, så den bliver interessant i kommerciel sammenhæng. 
  1. Efterspørgselsdrevet (pull): Et Technology Demand kan tage udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel fra en såkaldt ”udfordringsejer”. Udfordringsejere kan f.eks. være forsyningsselskaber, kommuner, større produktionsvirksomheder, offentlige institutioner, festivaller, foreninger m.m. Fælles for dem er, at de står over for én eller flere miljøudfordringer, som de har en interesse i at få skitseret mulige løsningsforslag til fra innovative virksomheder og vidensinstitutioner. 

Technology Demand puljen går til at dække procesforløb, hvor udfordringsejer(e), teknologileverandører og vidensinstitutioner får muligheden for i fællesskab at skitsere løsninger til de konkrete udfordringer, som udfordringsejer(ne) står overfor. 

Et Technology Demand har således til formål at: 

  • … skabe rammerne for efterspørgselsdrevet teknologiudvikling. 
  • … sætte Inno-MT medlemmernes miljøteknologier i spil i tværgående udviklingsforløb, der involverer en ”udfordringsejer”. 
  • … knytte ”udfordringsejere” eller kundevirksomheder tættere til INNO-MTs medlemmer. 
  • … afdække barrierer og mulige løsninger til komplekse værdikædeproblematikker. 
  • … udvikle nye efterspørgselsdrevne samarbejdsprojekter med inddragelse af Inno-MTs medlemmer. 

Technology Demands støttes med op til 150.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere. Technology Demand midlerne går til konsulentbistand fra Inno-MTs videnspartnere. Midlerne søges altså af Inno-MTs videnspartnere på vegne af en gruppe miljøteknologi-virksomheder og én eller flere udfordringsejere. 

Hvordan søger jeg?

Ansøgninger foregår ved brug af dertilhørende ansøgningsskema, som er kort og enkelt (en færdig ansøgning vil fylde ca. 2 sider i Word). Yderligere information findes i vejledning til ansøgningsskema. 

Ansøgningsskema 
Vejledning til ansøgning 
Skabelon til virksomhedstilsagn 

Inno-MT sekretariatet er altid parat til at bistå i hele ansøgningsprocessen, både i forhold til partnersøgning, afsøgning af fremtidige støttemuligheder, spørgsmål til ansøgningsproceduren mv. 

Hvem kan søge?

Medlemmer af Innovationsnetværk for Miljøteknologi kan søge støtte til Technology Demand i form af konsulenthjælp hos Inno-MT’s videnspartnere. Hvis din virksomhed eller organisation ikke allerede er medlem, så er der ingen problemer i at melde sig ind i forbindelse med ansøgning om midlerne (Medlemskab er gratis, se medlemslisten og læs mere om medlemskab). 

Er du potentiel udfordringsejer med interesse i Technology Demand eller en miljøteknologi-virksomhed med interesse i at skabe dialog med potentielle kunder? – Vi anbefaler, at du tager en snak med Inno-MT sekretariatet eller en relevant Inno-MT videnspartner om muligheden for at søge midlerne.