Undersøgelse af sporbarhed af fødevareemballager

Ressourcer og Cirkulær Økonomi

Undersøgelse af sporbarhed af fødevareemballager

 Udfordring

En af de største udfordringer ved genanvendelse af plast fra den blandede husstandsindsamlede plastfraktion er at fastholde den høje plastkvalitet, som fødevareemballager har og dermed undgå en såkaldt downcycling af et højkvalitetsprodukt. Kvaliteten er tæt forbundet med sporheden af plasten, så udvikling af metoder til sporing af plastemner fremstillet i fødevarekvalitet giver mulighed for at etablere en form for closed loop for disse produkter, men uden særskilt indsamlings- eller pantsystem.

Ide til løsning 

Projektets formål er at undersøge de teknologiske muligheder for at kunne spore fødevareemballager af plast, så højkvalitetsplast også genanvendes til plastprodukter af højkvalitet. Ideen er at fødevareplastemballagen skal designes med unikke fysiske markører, der kan genkendes og plastemballagen dermed udsorteres fra den husstandsindsamlede plastfraktion vha. vision- og robotteknolog for at blive genanvendt til højkvalitetsprodukter. Målet er at kunne udvikle en metode til udsortering af fødevareemballager, der kan være med til at dække den øgede efterspørgsel af genanvendt plast til fødevarekvalitet.


Problemløsere

Teknologisk Institut: Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

Plus Pack: Fremstilling af letmetalemballage

IHP Systems: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr

I/S Reno-Nord: Bortskaffelse af affald med energiproduktion