Ozone Monitoring for Indoor Air Control (OMIAC)

Ren luft teknologi

Ozone Monitoring for Indoor Air Control (OMIAC)

Udfordring:
Op imod 90% af døgnets timer tilbringer vi indendørs og luftkvaliteten i bygninger har derfor stor betydning for menneskers trivsel og sundhed. Ozon forekommer i byluft i lave baggrundskoncentrationer (ppb). Selv i lave koncentrationer kan ozon være problematisk ud fra et helbredsmæssigt perspektiv. Ved at nedbringe mængden af både VOCer og ozon i afkastluften kan luftrensningsteknologien nedbringe de negative klima og helbredeffekter, som disse stoffer ellers ville have medført. Samtidig vil en effektiv styring betyde, at energiforbruget i systemet kan nedbringes.

Ide til løsning
Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere et effektivt målesystem til kontrol af ozon i forbindelse med anvendelse af luftrensere til indeklimaet. Systemet vil være baseret på udviklingen af en helt ny optisk O3 sensor, der skal kunne informere brugeren via trådløs dataoverførsel til fx en mobiltelefon, og give alarm i tilfælde af stigende koncentrationer af O3 i indeluften. Målgruppen for produktet er boligejere, virksomhedsejere, kontorudlejere og andre, der ønsker at verificere, at luften er uden indhold af ozon. 

 

Problemløsere
Infuser ApS: Udvikling af løsninger inden for luftrensning og dekontaminering.

Move Innovation ApS: Mechatronics ingeniørvirksomhed, der udvikler devices til industrien.

FORCE Technology: Udvikling, test og validering af sensorer, teknologier og løsninger til forebyggelse, rensning og monitering af gasser og partikler.