Ozon mod lugt fra stalde med hyppig udslusning

Projektet har til formål at undersøge muligheden for at anvende ozon til oxidering af lugtstoffer i stalde med gulvudsugning. Muligheden for at integrere ozonbehandling i et helt nyt staldsystem, hvor der er  samlekanaler til luft under gulvet og gyllekanaler er tragtformede, betyder at der kan sluses gylle ud dagligt. Samlekanaler til luft betyder også at man kan nøjes med at 10-20% af den mest forurenede luft fra stalden kan behandles samt at der er meget lavere koncentrationer af ammoniak og lugt i luften. 

Samarbejdspartnere: 

Munters: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

Space Systems: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

Jimco: Producere, sælge og markedsføre produkter til eliminering af lugt- og hygiejneproblemer indenfor storkøkkener