Kosteffektiv kalibrering af distribuerede sensornetværk

Ren luft teknologi

Kosteffektiv kalibrering af distribuerede sensornetværk

Udfordring
Antallet af prisbillige smart city sensors er steget over de seneste år. I de sidste 30 år har man i Danmark målt luftkvaliteten med få samt dyre målestationer. Men disse målestationer har ikke bevist sit værd, eftersom de kun måler luftkvaliteten i præcise lokationer og derved efterlader store geografiske huller.

Ide til løsning
Formålet med dette projekt er at udnytte nye prisbillige sensorer til luftkvalitetsmonitorering. Gennem udvikling af en pålidelig kalibrering af disse sensorer vil der være et meget stort potentiale for identifikation og dokumentation af luftkvaliteten inde og ude. Adgangen til pålidelige sensordata fra netværk af disse sensorer åbner mulighed for intelligente interventioner. Pga. overstående problem med geografiske huller, er der derfor brug for mere ’gadenært’ data for områderne imellem disse målestationer, således at myndighederne kan identificere lokale hotspots og derved opnå en større forståelse, som kan danne grundlag for interventioner på kort og langt sigt. Gennem dette projekt vil der derfor blive arbejdet hen imod udviklingen af kalibreringsstrategier (hardware og software), der kan sikre, at det data, der kommer fra sensorerne, er af en tilstrækkelig høj kvalitet til, at der kan træffes beslutninger på baggrund af disse.

Problemløsere
Polisensio IVS: Udendørs luftkvalitet, udvikling af mobile sensornetværk, cloudløsninger til luftmiljøovervågning.

SUND FORLUFT: Indendørs luftkvalitet, sensorudvikling, ”plug and play” luftmonitorering.

Teknologisk Institut: Sensorudvikling og validering, luftkvalitetsanalyser med fokus på VOC’er og partikler, udvikling af kalibreringssetup og rutiner.