Kosteffektiv kalibrering af distribuerede sensornetværk

Ren luftteknologi

Formålet med dette projekt er at udnytte nye prisbillige sensorer til luftkvalitetsmonitorering. Gennem udvikling af en pålidelig kalibrering af disse sensorer vil der være et meget stort potentiale for identifikation og dokumentation af luftkvaliteten inde og ude. Adgangen til pålidelige sensordata fra netværk af disse sensorer åbner mulighed for intelligente interventioner.

Traditionelt er udendørs luftkvalitet blevet karakteriseret ved hjælp af få præcise målestationer. Disse målestationer giver et godt overblik over forureningsgraden, men efterlader relativt store ikke-monitorerede geografiske huller. Derfor er der brug for mere ’gadenært’ data for områderne imellem disse målestationer, således at myndighederne kan identificere lokale hotspots og derved opnå en større forståelse, som kan danne grundlag for interventioner på kort og langt sigt.

Gennem dette projekt vil der derfor blive arbejdet hen imod udviklingen af kalibreringsstrategier (hardware og software), der kan sikre, at det data, der kommer fra sensorerne, er af en tilstrækkelig høj kvalitet til, at der kan træffes beslutninger på baggrund af disse.

Polisensio IVS: Udendørs luftkvalitet, udvikling af mobile sensornetværk, cloudløsninger til luftmiljøovervågning

SUND FORLUFT: Indendørs luftkvalitet, sensorudvikling, ”plug and play” luftmonitorering

Teknologisk Institut: Sensorudvikling og validering, luftkvalitetsanalyser med fokus på VOC’er og partikler, udvikling af kalibreringssetup og rutiner