iBiocover – Bioteknologisk reduktion af metanudslip fra lossepladser

Reduktion af metanudslip fra lossepladser

Udfordring
De gamle lossepladser er områder med et stort udslip af metan, som er en 25 gange stærkere klimagas end CO2. I de seneste år har man benyttet en metode med direkte udlæggelse af kompost på metanbelastede lossepladser for at reducere udslippet, dog i mange tilfælde med en begrænset effekt på metanudslippet.

Ide til løsning 

Formålet med nærværende projekt er at opnå proof-of-concept for en innovativ biocoverløsning – iBiocover – til billigere og mere effektiv reduktion af metanudslip fra traditionelle lossepladser. Til iBiocover anvendes udvalgt kompost, som via en effektiv modningsproces vil fremme de specifikke, naturlige metanoxiderende bakterier (MOB) i komposten. Den modne, velstrukturerede iBiocover-løsning med veletablerede MOB forventes at reducere metanudslip fra lossepladserne straks efter udlægningen på lossepladsens hotspots (punkter på pladsen med det højeste methanudslip). Mængden af anvendt kompost reduceres samtidigt med op til 50%.

 

Problemløsere 

Danish Waste Solutions: Leverer rådgivningsydelser på området. 

DanJord A/S: Har mere end 30 års erfaring inden for anlægsbranchen

Teknologisk Institut: leder laboratorieforsøgene ifm. udviklingen af iBiocover og forestår den overordnede projektledelse.