iBiocover – Bioteknologisk reduktion af metanudslip fra lossepladser

Traditionelle lossepladser bidrager med et væsentligt udslip af metan, og udlægning af almindelig kompost på lossepladser har som oftest begrænset effekt, hvad angår reduktion af metan-udslippet. Formålet med nærværende projekt er at opnå proof-of-concept for en innovativ bioteknologisk løsning – iBiocover – til både billigere og mere effektiv reduktion af metanudslip fra traditionelle lossepladser. Til iBiocover anvendes særligt sammensat kompost, som via en effektiv modningsproces fremmer de specifikke, naturlige metanoxiderende bakterier (MOB) i komposten. Den modne, velstrukturerede iBiocover med veletablerede MOB forventes at reducere metanudslippet fra lossepladserne straks efter udlægning på lossepladsens ”hotspots” (punkter på pladserne med det højeste metanudslip). Mængden af anvendt kompost kan samtidig reduceres med op til 50 %.

 Samarbejdspartnere:

Danish Waste Solutions: Leverer rådgivningsydelser på området. 

DanJord A/S: Har mere end 30 års erfaring inden for anlægsbranchen

Teknologisk Institut: leder laboratorieforsøgene ifm. udviklingen af iBiocover og forestår den overordnede projektledelse.