Forudsigelse af vandkvalitet ved decentral blødgøring

Udfordring

Decentrale blødgøringsanlæg installeres i stigende grad i private husholdninger og hos virksomheder. Der er endnu meget begrænset viden om anlæggenes betydning for vandkvalitet.

Idé til løsning

I dette projekt ønsker vi at undersøge effekter af decentral blødgøring af drikkevand i form af beregnede parametre for kalkudfældning, og målte vandkvalitetsparametre. 

I projektet vil vi undersøge sammenhængen mellem varierende kalkudfældningspotentiale (CCPP, calcium carbonate precipitation potential), standardiseret måling af kalkudfældninger (MCCP, measured calcium carbonate precipitation) og observerede udfældninger på forskellige overflader ved varierende hårdheder af decentralt blødgjort vand.  1-2 decentrale blødgøringsanlæg installeres på DTU, og der måles på disse typer vand:

  1. Hårdt vand (prøvetagning før blødgøringsanlæg),
  2. Middel hårdt vand (prøvetagning efter blødgøringsanlæg),
  3. Blødt vand (prøvetagning efter blødgøringsanlæg)

Problemløsere

DTU Miljø

Michael Johst

Lagur