Styregruppe

Inno-MT’s Styregruppe fastsætter netværkets overordnede strategi og sikrer positionering af miljøteknologi som et af fremtidens fokusområder, og godkender løbende de konkrete aktivitetsplaner, der udarbejdes for de enkelte fokusområder.

Styregruppens nuværende sammensætning er:

Alle videnspartnere er velkommen til deltagelse i styregruppemøderne