Partnere i Inno-MT

Partnerskabet bag Inno-MT udgøres af 8 førende danske universiteter og GTS-institutter indenfor miljøteknologi samt miljøklyngen CLEAN. Tilsammen besidder partnerne den førende forskningsmæssige ekspertise og specialistviden inden for netværkets fire faglige fagområder.