Internationale aktiviteter

I 2018 har Inno-MT konkrete projektmuligheder inden for forskellige områder og forsøger dermed, at skabe dialog mellem medlemmer, virksomheder og organisationer på kryds og tværs af landegrænserne. 

Nedenfor findes en liste over internationale projekter. 

Oversigt over internationale projekter:

  • Inno-MT – ICDK Israel pilot project collaboration – Inno-MT og Innovationscentret i Tel Aviv går sammen om skabelsen af en fælles platform for Danske SMVer, der kan løse det israelske markeds udfordringer samt tilføre ny innovation og viden inden for især vand-og affaldsområdet. 
  • Singapore Sustainable Solutions – Formålet er at skabe konkrete forretningsmuligheder for SMVer i Singapore på baggrund af eksisterende partnere inden for cleantech herunder affald, vand, jord og luft. De deltagende parter, særligt virksomhederne, får en unik mulighed for at skalere og vækste deres teknologi internationalt samt styrke internationale relationer, der vil have langsigtet forretningsmæssig værdi. 
  • International Circular Economy collaboration – Formålet er at øge forretningsmulighederne for danske SMVer inden for vand- og affaldsområdet i Holland via tæt klyngesamarbejde. Endvidere fokuseres der på at skabe cirkulære økonomi løsninger ved at skabe rammerne for vidensdeling og co-creation af cirkulære forretningsmodeller.