Hvem er Inno-MT

Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) arbejder målrettet for at bringe danske miljøteknologi-virksomheder i front gennem matchmaking, formidling af viden, internationalisering og hjælp til iværksætteri.

Initiativtagerne til Inno-MT er:

Vision og Mission

Inno-MT’s vision er, at vores medlemsvirksomheder skal være blandt de mest innovative og konkurrencedygtige i Danmark og globalt, og de skal bidrage markant til vækst og beskæftigelse- herunder gennem eksport.

Inno-MT’s mission er, at være det centrale danske netværk for udvikling af miljøteknologier, og skabe en videnbro fra videninstitutioner til virksomheder, der kan bringe danske virksomheders teknologier og løsninger i helt i front.

Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige drift og administration af netværket, agerer bindeled mellem virksomheder og forskningsinstitutioner og yder assistance ved arrangementer og under møder i styregruppen. Inno-MT sekretariatet er beliggende hos CLEAN for at sikre bedst mulig synergi.

Kontakt os gerne med spørgsmål, ris/ros eller oplysninger om nye projekter og tiltag, der er relevante for netværket.