Advisory board

Advisory Board skal rådgive styregruppen i forhold til de overordnede strategier for positionering af netværket samt metoder til realisering af en videreførelse af netværket.

 • Anders Eldrup (formand)
 • Jeanette Agertved Madsen, Udviklingschef, Envidan (næstformand)
 • Lars Schrøder, Direktør, Aarhus Vand
 • Jens Roedsted, Forretningsudviklingsdirektør, FORCE Technology
 • Jacob Hartvig Simonsen, Direktør, Amager Ressource Center
 • Christian B. S. Christiansen, Managing director, Solum Group
 • Søren Kristiansen, Senior Technology Director, LEGO
 • Sune Dowler Nygaard, Direktør Life Science, Teknologisk Institut
 • Jørn Rasmussen, Founder, Water Advice
 • Claus Hélix-Nielsen, Direktør, DTU Miljø
 • Maria Skotte, Afd.leder, CLEAN