TrÆls

TrÆls arbejder ud fra idéen om FNs 17 Verdensmål, der beror på en mere bæredygtig fremtid. Vores forretningsmodel er bygget på Cirkulær Økonomi model.
Cirkulær Økonomi er essentielt for vores måde at agere og tænke på i virksomheden.

Men helt lavpraktisk er vi “bare” et jysk træhus, der sætter pris på det gode, rå og maskuline håndværk. Vi skaber inventar, ude og indemiljøer ud af bæredygtige materialer. Dertil har vi bare den holdning, at vi sætter pris på den jord vi har og synes, at man i al almindelighed kan gøre mere for at bevare den, sådan som vi gerne vil have den – og ikke mindst efterlade den til næste generation i bedst mulig stand.
“Vi ønsker at bruge gårsdagens affald til morgendagens design”