SUND FORLUFT

SUND FORLUFT fremmer en god udluftningskultur i daginstitutioner og skoler ved, på en børnevenlig måde, at synliggøre indeklimaet for børnene, og vise hvornår CO2-niveauet pas-serer 1000 ppm. På den måde lettes driften, og udluftningsopgaven flyttes fra de travle pæ-dagoger og lærere over til børnene. SKYEN er designet i samarbejde med folkeskolelærere og elever. Den er et nudging device i børnehøjde, der fortæller, hvornår det er på tide at lufte ud i lokalet, så eleverne får et sundt indeklima. Når indeklimaet i lokalet er godt, lyser SKYEN blå. Den skifter til rød, når indeklimaet er dårligt. Den røde Sky er et tegn til at skabe gen-nemtræk i lokalet.