Special Waste System (SWS)

SWS’ kompetencer er indenfor specialforbrænding og destruktion af farligt affald, såsom organisk kemisk affald, giftstoffer, klinisk risikoaffald mm.