Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er etableret 1. januar 2010.
Virksomheden står for drift og anlæg af den tidligere offentlige vandforsyning og spildevandsforsyningen i Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er 100% ejet af Skanderborg Kommune.