Scanfield ApS

Vi anvender ScanBox som er udviklet specielt til effektivt, hurtigt og billigt at kunne oprense forurenet jord. Ekspertviden, indsamlet gennem mange års arbejde med forureninger er indbygget i ScanBox og bygger på hundredevis af oprensninger, hvor både forureningsgrader, geologi, analyser mv. danner baggrund for computerstyringens komplicerede styring.