RUNI A/S

RUNI A/S er en dansk producent af sneglekomprimatorer, beliggende i en region med en lang historisk tradition for miljøteknologi, maskinproduktion og smedearbejde.

RUNIs komprimatorer anvendes til at forøge værdien af en lang række forskellige affaldsmaterialer, enten ved at gøre dem egnede som genbrugsmateriale, der kan sælges, eller ved at minimere omkostninger til transport, bortskaffelse eller energiforbrug.