Nature Impact

Nature Impact A/S producerer løsninger til grønne tage og facader. Ved at begrønne en tagflade med planter, er det muligt at tilbageholde op mod 50 % af den årlige nedbør og dermed aflastes kloak systemet, og der spares penge og reassurer på rensning af rent regnvand på rensningsanlæggene. Vi har løsninger der er optimeret i forhold til at tiltrække insekter, og kan dermed bruges til at skabe levesteder for vores trængte bier og øvrige insekter. Andre løsninger er designet til at tilbageholde mest regnvand og binde co2.