Mattle Natur & Anlæg

Mattle leverer innovative produkter og løsninger til beskyttelse af træer og infrastruktur, samt løsninger til klimasikring i det urbane miljø. Beskyttelse af veje, belægninger og forsyningsledninger. Plantebedsoptimering, herunder rodvenlig befæstelse og grøn vækst generelt, rensning af regnvand for tungmetaller, eller i kombination med trævækst og Tree Parker.