Lesni A/S

ET LØFTE OM REN LUFT
LESNI A/S projekterer, leverer og installerer højteknologiske luftrensningsanlæg til den industrielle sektor. LESNIs luftrensningsanlæg fjerner generende lugte, giftgasser, opløsningsmidler, støv og aggressive gasser.