Kuusakoski Recycling (tidl. Averhoff A/S)

Averhoff indsamler og behandler alle former for elektronisk affald fra såvel kommunale genbrugspladser som erhvervskunder. Virksomheden er specialiseret inden for småt elektronisk affald. Averhoff behandler årligt ca. 18.000 tons, svarende til ca. haldelen af det elektriske og elektroniske affald i Danmark. Virksomheden genanvender mellem 86-97% af den samlede indkomne vægt. Averhoff er per februar 2014 100% ejet af den finske virksomhed, Kuusakoski.