Ferskvandscentret

Ferskvandscentret og AQUA er et nationalt center for vandmiljø, der på baggrund af de naturlige omgivelser, mange faciliteter og et højt kvalitetsniveau danner ramme om erhvervsaktiviteter, uddannelse, formidling og forskning. Gennem mange forskellige tilbud giver centret virksomheder, institutioner og private gæster inspirerende ophold og mulighed for at få ny viden. Det er centrets vigtigste opgave at sikre et godt erhvervs-, arbejds-, formidlings-, og læringsmiljø for kunder og medarbejdere samt at styrke centrets position som et inspirerende center og mødested for vandmiljø.