Faze2

Faze2 har fokus på markedsføring for teknologivirksomheder og skaber synergi for virksomheder med “grønne” produkter, deres profil og den forretningsmodel de vækster med.