ESTRUP NATURE

Estrup Nature er et uvildigt konsulentfirma. Vi tilbyder virksomheder, der beskæftiger sig med træ- og papirprodukter, tømrermestre, snedkere, personer, som bygger hus i træ, designer hus i træ, træ industrien, konsulenter eller indkøbere af træ plus andre brancher i træ industrien muligheden for at blive gruppecertificeret indenfor Sporbarhedscertificering.
Vi har i en årrække beskæftiget os med miljøvenlige og bæredygtige produkter. Vi har indsigt, passion og kompetencer indenfor arbejdet med bæredygtighed. Bæredygtighed skal være tilgængeligt for alle; derfor er vores mission at hjælpe andre på vej til de rette certifikater, uanset størrelse og økonomi.
Lad os tale nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer med at blive certificeret indenfor Sporbarhedscertificering

FSC eller PEFC®-certifikatet anvendes ofte på slutprodukter af træ,tømrermestre, snedkere, personer som bygger huse i træ, designere af træhuse, træindustrien, konsulenter eller indkøbere af træ plus andre brancher i træindustrien og papir, som kaffekopper, sandwichpapir, paptallerkener, emballage, stole, borde, døre, vinduer, mm. For virksomheder, der producerer og sælger disse produkter, er det en CoC- (Chain of Custody) certificering, der bruges på dansk sporbarhedscertificering. CoC-certificeringen giver jeres virksomhed godkendelse til at FSC eller PEFC ®-mærke jeres produkter.
Produkter og materialer mærket med FSC eller PEFC® viser, at de er produceret af/eller stammer fra skove, der er drevet bæredygtigt. Dvs. at træets oprindelse fra en bæredygtigt drevet skov, kan spores hele vejen igennem virksomhedens handelskæde.
FN´s verdensmål for en bæredygtig fremtid.

FN´s verdensmål består af 17 udvalgte mål med 169 undermål. De 17 verdensmål blev vedtaget i New York
i september 2015 og trådte i kraft d. 1 jaunar 2016.
De 17 verdensmål er universelle og har til formål at støtte både rige og fattige lande i at arbejde målrettet
mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Målene tager samtidig højde for de
enkelte landes forskellige udgangspunkt og udviklingsniveau.
I forbindelse med de 17 verdensmål er der udarbejdet 169 undermål. De 169 undermål beskriver mere
konkret de indsatsområder, der er vurderet som værdifulde og attraktive at arbejde med i udviklingen mod
en bæredygtig fremtid.
På den globale dagsorden ses der bla. store både regionale og globale konsekvenser på udfordringer inden
for fattigdom og sult, ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fødevaresikkerhed, mangel på, eller ulig adgang til
naturressourcer, miljøforurening og klimaforandringer. Desuden er der social, økonomisk og politisk
marginalisering samt ikke lydhøre regeringer på dagsordenen.