ENVOTHERM

Envotherm udvikler, konstruerer og sælger anlæg der kan rense industrispildevand således at det kan genbruges i produktionen eller udledes direkte. Kapaciteten på anlæggende spænder fra 50 l/h til 18.000 l/h. Energiforbrug fra 25-55 kWh per renset m3 afhængig af kapaciteten på anlægget.