DanWEC

DanWEC er det danske videns- og testcenter for udvikling af bølgekraft. Centret understøtter udnyttelsen af bølgekraft, herunder udvikler, ejer, udlejer og driver faciliteter til test, demonstration og vidensopdeling. DanWEC tilbyder afprøvning af bølgekraftanlæg i prototype- og demonstrationsfasen i mindre skala ved Nissum Bredning Test Site i Limfjorden samt i stor skala ved Hanstholm Test Site, som omfatter et 5 km2 afmærket testområde i Nordsøen ud for Hanstholm Havn.