Dansk Gasteknisk Center A/S

DGC er en teknologisk servicevirksomhed inden for energi og miljø med fokus på gasanvendelsesområdet. DGC udfører rådgivning, udvikling, afprøvning, forsøg, måling og undervisning.