Croptimate ApS

Croptimate udvikler og forhandler databaserede beslutningsstøttesystemer, der ved brug af trådløse jordsensorer, giver kontinuerlig information om jorden og luftens fugtighed, temperatur, næringsværdi etc., samt om klima i lagerfaciliteter.
Kunderne er producenter af fødevarer og højværdiafgrøder, der herved kan skabe ens optimale vækstvilkår i dyrkningsfeltet, samt forsvare værdien af afgrøder efter høst.