Circle Lab

circle lab designer og udvikler koncepter og produkter, der understøtter den cirkulære økonomi.
Herunder:
•koncepter for håndtering af affald
•koncepter for deleøkonomi
•udvikling og test af affaldsløsninger
•brugeradfærd omkring affald
•udvikling og opbygning af prototyper og pilotanlæg
•undervisning og foredrag om affald (fx målrettet genbrugsplandsvejledere)