Circle Development

Circle Development arbejder efter principperne i den cirkulære økonomi, hvor målet er at opfylde kundernes behov med et lavere forbrug af ressourcer. Det kan ske ved nye forretningsmodeller eller ved produktudvikling, og som oftest i samspil med leverandører og kunder. Jeg giver strategisk rådgivning ved en innovativ tilgang til både produkt/ydelse, markedet og miljøprofilen.
Jeg arbejder åbent og dialogbaseret – efter min erfaring den bedste vej til at skabe synergi og udnytte potentialer i relation til kunder og leverandører. Jeg definerer opgaver i samarbejde med kunden og placerer virksomhedens specifikke behov i forhold til deres produkt og placering i marked og værdikæde.