Biocover A/S

Kerneproduktet for BioCover er SyreN samt dens efterfølger SyreN+. SyreN har som formål at undgå nedfældning igennem et mobilt forsuringssystem, hvor man f.eks. kan bruge en gyllevogn som nedfældningstank. Den primære kunde for BioCover er private landbrug.

Virksomhedens konkurrencefordel er, at SyreN og SyreN+ systemerne er unikke systemer til en bedre udnyttelse af gylle. Denne konkurrencefordel fungerer især rigtig godt i Danmark grundet det danske system med kvælstofskvoter der betyder, at danske landbrug efterspørger systemer, der kan øge udnyttelsen af gyllen. .  Følgelig er der 110 systemer kørende Danmark, og dermed går omkring 10% af Danmarks gylle igennem et BioCover system.