Aquaporin A/S

Teknologien egner sig til særligt udfordrende spildevand, som kan findes inden for olie og gas industrien samt tekstil industrien. Det skyldes, at konkurrencefordelen ved at bruge Aquaporins teknologi frem for andre er at membranen er mere selektiv end de fleste andre konkurrenter, hvormed den har en særlig god grad af afvisning. Aquaporin er derfor bedre end de fleste til at arbejde med svært håndterlige spildevandsstrømme.

Virksomheden er stadig på test & demonstrations stadiet men forventer at være klar til opskalering og masseproduktion af membraner inden for et år (2015). Fokus er derfor at have membran produktionen helt på plads.