Airplant IVS

Vi er en udviklingsvirksomhed der arbejder for renere luft og et mere komfortabelt indeklima.
Vi har udviklet et system som øger planters naturlige optag af kemikalier fra luften, således at de i praksis kan konkurrere med traditionelle luftrensere. Samtidig bidrager systemet med en øget styring af befugtning og bidrager hermed med at øge komforten i indeklimaet.