Force technology

FORCE Technology er blandt de førende teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheder i Danmark og på det internationale marked. Deres kompetencer bygger på et solidt fundament med mere end 70 års erfaring inden for innovativ udvikling og anvendelse af viden og teknologi.

FORCE udbyder en lang række serviceydelser og produkter samt kontraktforskning inden for det miljøteknologiske område. FORCE fokuserer bl.a. på produkt- og konceptudvikling, design, produktionsoptimering samt drift og vedligehold af industrielle anlæg. Eksempler er serviceydelser og produkter til måling og reduktion af luftbårne emissioner fra energiproduktion eller industrielle processer.

Gennem deres specialiserede ingeniørmæssig viden støtter FORCE også deres kunder i udviklingen af nye innovative miljøprodukter.