Vandrensning og vandforsyning

Vandrensning og vandforsyning

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark indvinder man grundvand til fremstilling af drikkevand. Befolkningens store krav til kvaliteten af vandet har ført til en stram regulering på vandområdet. Danmark har også meget stor viden om at genanvende og rense vand, og området er nævnt som et selvstændigt tema i FORSK2025.

I takt med forbrugs-, produktions- og befolkningsvæksten vokser, stiger forbruget af vand i store dele af verden, og dette sker samtidig med, at der i vandforsyningen ønskes ressourceeffektivitet og genanvendelse af vand samt, at der efterspørges god vandkvalitet fri for skadelige stoffer og mikroorganismer.

  • Industrielt spildevand og vand i produktionsprocesser
  • Vandforbrug i landbrug og fødevareproduktion
  • By-spildevand med fokus på miljøeffektiv rensning
  • Genbrug af renset vand
  • Monitering af tilstand for vandmiljø
  • Sikring af grundvandets kvalitet til fremtidens drikkevand