Ressourcer og cirkulær økonomi

Ressourcer og cirkulær økonomi

Det vil kræve 3 jordkloder, hvis alle på jorden skal leve og forbruge, som vi gør i Danmark. I dag er der på globalt plan et overforbrug. Derfor bliver vi som nation nødt til at gentænke vores måde at forbruge på. I stedet for en lineær økonomi, hvor råstoffer udvindes, anvendes forbruges og smides ud, skal vi overgå til en cirkulær model, hvor produkter og materialer bevares i et kredsløb. Det der tidligere var affald, er nu en ressource.

  • Miljø- og ressourceeffektive produktionsfaciliteter
  • Bæredygtigt produktdesign
  • Teknologier og systemer til indsamling, sortering, oparbejdning og raffinering
  • Bedre udnyttelse af genanvendelsespotentialet i affald
  • Genanvendelse af særlige affaldsstrømme samt forebyggelse og genanvendelse af erhvervsaffald