Ren luft teknologi

Ren luft teknologi

Forurening af luften har stor betydning for helbred og miljø. De konkrete konsekvenser afhænger af hvilke stoffer, der er i luften, i hvilke koncentrationer og over hvor lang tid. Luftforurening er således også et område, der står centralt i FORSK 2025, hvor der peges på behovet for nye omkostningseffektive teknologier og løsninger i form af ”rensning, partikelmålingsteknologi, moniteringssystemer mv.”

  • Luftforurening fra transportsektoren
  • Luftforurening fra brændeovne og biomassefyrede kedler
  • Termiske processer på virksomheder og større energianlæg
  • Lugtgener og luftforurening fra industriel produktion, herunder landbrug og fødevare produktion samt indeklima

Arbejdsgruppeformand

Trine Erdal, Force