Klimatilpasning

Klimatilpasning

Klimatilpasning er en aktuel udfordring, der optager borgere og virksomheder. Udfordringen er ikke mindst aktuel i tætte byområder, hvor vand under skybrud bliver et omfattende problem i form af oversvømmelser. Samtidig er udfordringerne ved havvandsstigninger og stormflod over de seneste år blevet tydeligere. Den nyeste forskning peger på, at et stigende grundvandspejl ydermere kommer til at give store udfordringer for at tilpasse danske byer og landdistrikter.

Hvis disse komplekse udfordringer skal håndteres og samtidig bidrage til merværdi, nye arbejdspladser og grøn eksport, kræver det nytænkning og samarbejde mellem borgere, myndigheder, vidensinstitutioner og virksomheder.