Webinar om satellitbilleder og droner til miljøovervågning

Innovationsnetværkene Inno-MT og Infinit afholder d. 15. september et webinar i krydsfeltet mellem miljøteknologi og IT. Temaet for webinaret er brugen af satellitbilleder og droner til miljøovervågningsopgaver.

Stadigt flere typer af satellitdata bliver stillet frit til rådighed, og samtidig bliver kvaliteten bedre og bedre. Det betyder, at data fra satellitter kan anvendes til flere formål. Man kan derfor forvente, at opmåling ved brug af satellitter fremover vil afløse flere af de traditionelle metoder som bl.a. foto optaget fra fly, undersøgelser af vandkvalitet, landbrug mv.

Tilmeld dig her: https://podio.com/webforms/19195323/1312822?fields[event-id]=1458467389

Senest 2 dage før webinaret modtager du et link til deltagelse.

Program:

10:00 – 10:05           Velkomst v/ Infinit og Inno-MT
10:05 – 10:25           Brugen af satellitbilleder til miljøovervågning v/ Rasmus Borgstrøm, direktør DHI GRAS A/S
10:25 – 10:35           Effektivisering af miljøovervågning v/ Landbrugsstyrelsen TBC
10:35 – 10:45           Nye muligheder for virksomheder i feltet mellem IT og miljøteknologi v/ Geopartner TBC
10:45 – 11:25           Fælles diskussion
11:25 – 11:30            Afrunding og tak for i dag