VINTERKUR

Så kom til Vinterkur d. 28 februar i Odense, hvor CLEAN Grøn Erhvervsvækst sammen med Innovationsnetværk for Miljøteknologi sætter fokus på FN’s 17 verdensmål, og på hvordan partnerskaber kan bidrage med løsninger, der bringer os tættere på at nå et eller flere mål.

Vi skal høre spændende oplæg fra Gladsaxe KommuneMOE A/S , NIRASRegion Syddanmark m.fl. der bl.a. giver bud på konkrete metoder til at arbejde med de 17 verdensmål.

PROGRAM

VELKOMST
v/ Odense Kommune, Kontorchef Christoffer Mammen Rau
VERDENSMÅL FRA ET KOMMUNEPERSPEKTIV
v/ Gladsaxe kommune, Miljø- og Teknikdirektør Maj Green
HVORFOR ARBEJDE MED VERDENSMÅLENE?
v/ MOE, Koncernkompetencechef Steffen Maagaard
HVORFOR FOKUS PÅ VERDENSMÅLENE I GRØN ERHVERVSVÆKST?
v/ CLEAN, Projektchef Lotte Lindgaard Andersen
ERFARINGSUDVEKSLING – VORES TILGANG TIL VERDENSMÅLENE
v/ Grøn Erhervsvækst-partnere og Region Syddanmark, Chefkonsulent Vita Jokumsen,
FROKOST og NETVÆRK
REDSKABER TIL AT ARBEJDE KONKRET MED MÅLENE
v/ Cathrine J.B. Larsen, Tværgående klimatilpasningschef, NIRÀS
FAGLIGE WORKSHOPS OM UDVALGTE VERDENSMÅL
NETVÆRK, OPSAMLING og BOBLER