EMISSIONER FRA BRÆNDEOVNE: HVAD ER STATUS?

Vi har i de senere år hørt meget om, at brændeovne og -kedler står for udledning af 70% af den samlede danske partikeludledning og forårsager flere hundrede for tidlige dødsfald om året. Så der er ingen tvivl om, at emissionerne bør reduceres. Brændeovnsbekendtgørelsens krav til nye brændeovne og den tidligere og nuværende skrotningsordning for ældre brændeovne er vigtige skridt på vejen. Den samlede partikeludledning fra brændefyring er faldende, efterhånden som de ældre brændeovne udskiftes med nye, men hvor meget og hvor hurtigt falder den? Er emissioner fra nye brændeovne reelt lavere end fra de ældre, når de anvendes i private hjem? Hvad er de teknologiske muligheder og begrænsninger for at reducere emissionerne (også til opstillingsrummet) med endnu bedre ovne, med røgsuger (som giver bedre forbrænding) og ved rensning af røgen i filtre? Hvor stort er problemet med udslip af partikler til opstillingsrummet, og er brændeovnsejerne blevet mere bevidste om, at fyre korrekt og kun anvende tørt træ?