Upcycling af materialeaffald

Ressourcer og Cirkulær Økonomi

Projektet er et forprojekt, der skal demonstrere nye teknologiske muligheder til reduktion af affaldsressourcer indenfor tæppe- og filtbranchen og afklare de udfordringer, der ligger i fraktionering af materialekomponenter i affaldet og udnytte affaldsfraktionerne, inkl. dokumentere hvad det medfører af klimapåvirkning for tæppe- og filtbranchen.

Projektet har også til formål at styrke de involverede partnervirksomheders position og brand indenfor bæredygtighed, men også bidrage til at vise muligheder for hele branchen.